AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

MENTIS – dużo więcej niż edukacja …


,,Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak


Nowoczesna edukacja w szkołach Mentis.

Nasze nowatorskie podejście do nauczania zakłada, że celem edukacji w szkole jest zapewnienie uczniom warunków do optymalnego rozwoju w kilku zasadniczych sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, etycznej, fizycznej i estetycznej po to, by wykształcić w nich takie cechy i umiejętności, które przygotują ich do wyzwań jakie niesie współczesny świat, by w przyszłości jako dorośli już ludzie mogli wykorzystać w swoim życiu, a zwłaszcza w pracy zawodowej cały swój potencjał.

W procesie przekazywania wiedzy na każdym etapie edukacji, zarówno w młodszych, jak i starszych klasach szkoły podstawowej, a także w gimnazjum, stosujemy różnorodne metody nauczania teoretycznego oraz praktycznego, są to m.in. wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe i laboratoryjne, metody gier dydaktycznych, tworzenie map myśli, wizualne opracowywanie problemu za pomocą obrazków, praca metodą projektów, burze mózgów, edukacja przez ruch, nauczanie poprzez zabawę bądź  z wykorzystaniem jej elementów, praca z wykorzystaniem elementów sytuacyjnych, spontanicznych, niekonwencjonalnych, drama, a zwłaszcza takie techniki dramowe jak: rozmowy, wywiady, ćwiczenia pantomimiczne, sytuacje symulowane. Bardzo często stosowanym elementem pracy na zajęciach jest również korzystanie z tablicy multimedialnej.

Niezwykle ważnym elementem nauczania jest także stwarzanie jak najwięcej sytuacji do pracy w grupie. Wiemy, że największy wskaźnik uczenia się daje wiedza nabywana grupowo, dlatego stwarzamy naszym uczniom możliwości, by czerpali wiedzę od siebie nawzajem, czasem przejmując też rolę nauczyciela.

Kameralne warunki każdej z naszych klas, niemal rodzinna atmosfera na zajęciach, świetny kontakt z wychowawcą, nowatorskie metody nauczania, zindywidualizowane podejście do każdego ucznia oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć utrzymywany dzięki stosowaniu rzetelnego systemu oceniania nauczycieli i uczniów to ogromne, choć nie jedyne atuty edukacji w naszej szkole.

Unikalną zasadą stosowaną w szkole Mentis jest to, że zajęcia z muzyki, plastyki, wychowania fizycznego oraz informatyki prowadzone są przez nauczycieli z wykształceniem kierunkowym już na poziomie klas I-III szkoły podstawowej.

Nauka drugiego języka obcego rozpoczyna się od III klasy szkoły podstawowej. Nasi uczniowie mają do wyboru trzy języki: j. francuski, j. hiszpański lub j. niemiecki. Wyżej wymienione języki obce są do wyboru na etapie kształcenia w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Wierzymy w siłę edukacji pozaksiążkowej, w siłę edukacji poprzez doświadczanie, dlatego każdego roku przygotowujemy dla naszych uczniów bogaty program imprez wewnątrzszkolnych oraz wycieczek.

Naszym założeniem jest, aby nasze dzieci przystępowały do egzaminów, testów i konkursów już od najmłodszych lat, by dzięki temu poznały narzędzia do sprawdzania własnych umiejętności i nauczyły się radzić sobie z takimi wyzwaniami. Już od najmłodszych lat motywujemy też naszych uczniów rozbudzając w nichpasję do poznawania nauki, wdrażamy do systematyczności, rozwijamy ich zainteresowania  i odkrywamy talenty. Pokazujemy jak się uczyć i organizować sobie czas. Zwracamy uwagę na samodzielność i kreatywność. Przekazujemy jednolite i jasno określone wymagania. Pomagamy w pokonywaniu przeszkód. Staramy się, aby uczniowie potrafili dostrzegać związek między wysiłkiem a uzyskiwanymi wynikami. Dzięki takiemu podejściu, a także dzięki tak wielu metodom i formom nauczania stosowanym elastycznie w zależności od kondycji, a także predyspozycji i rodzaju inteligencji uczniów, każdy z nich w naszej szkole może się rozwinąć i osiągnąć sukces.

Wiemy jak ważne są kompetencje miękkie. Wspieramy rozwój osobisty ucznia i jego relacje społeczne.

W szkole Mentis zdajemy sobie sprawę z faktu, że we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie, posiadanie umiejętności miękkich, czyli umiejętności psychospołecznych jest równie ważne jak wiedza merytoryczna, dlatego w naszych uczniach rozwijamy niezwykle istotne cechy  takie jak: kreatywność, komunikatywność, asertywność, współpraca w grupie, elastyczność, inicjatywa, samomotywacja, umiejętność radzenia sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, empatia dla siebie i innych oraz zarządzanie czasem.

Nasz autorski program cotygodniowych warsztatów psychologicznych oparty jest na modelu komunikacji Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie bez Przemocy” (ang. Nonviolent Communication, NVC). Nasi podopieczni uczą się podczas tych zajęć nazywać, opisywać i komunikować odczuwane przez siebie emocje. Nabywają umiejętności zachowania spokoju w trudnych sytuacjach i konstruktywnego  reagowania. Uczą się efektywnej komunikacji i aktywnego słuchania. Stają się świadomi siebie, budują poczucie własnej wartości, uczą się asertywnie wyznaczać swoje granice i przedstawiać swoje stanowisko szanując przy tym innych. Doświadczają radości z wymyślania nowych inicjatyw oraz poczucia sukcesu ze zrealizowania własnych pomysłów. Uczą się w jaki sposób wyzwolić w sobie motywację do podejmowania codziennych działań, jak wyznaczać sobie cele i jak systematycznie i wytrwale je realizować nawet jeśli pojawiają się po drodze przeszkody i trudności.

Nad prawidłowym procesem edukacji związanej z kompetencjami miękkimi w naszej szkole czuwa psycholog. To z nim uczniowie mają cotygodniowe zajęcia grupowe w formie warsztatów i grupowego coachingu, a rodzice mogą umówić się na spotkanie w ramach bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

Uważnie słuchamy. Towarzyszymy uczniom w poszukiwaniu własnej drogi.

W naszej szkole uważnie słuchamy, bo wiemy, że czas nauki w szkole podstawowej i gimnazjum to dla dzieci ważny czas wielu samodzielnych wyborów, wyrażania siebie, ugruntowania własnych przekonań. Młodzi ludzie szukają własnej drogi. Pragną odnaleźć siebie w grupie rówieśniczej, uczą się empatii dla siebie i innych osób.

Wiemy, jak ważne jest na tym etapie budowanie klimatu szacunku, zaufania i akceptacji dla poszukiwań młodego człowieka. Mając taką przestrzeń, bez lęku, czy skrępowania uczniowie rozwijają swój potencjał, tworzą, dyskutują, popełniają błędy, z których wyciągają wnioski, odważnie i twórczo budują swoje umiejętności, wiedzę, swoją przyszłość.

To dla nas wielka radość towarzyszyć im w tym procesie.Dzieci potrzebują kogoś kto w nie bezgranicznie wierzy, okazuje cierpliwość, szacunek i zaufanie, resztę osiągają same.

Serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Przyjdź, zobacz, poczuj…


Wtecz Do góry