AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 36, to podmiot leczniczy z ponad 50-letnią tradycją
i doświadczeniem w wykonywaniu działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Służy pomocą w zakresie zachowania, poprawy oraz przywracania zdrowia pacjentów w przychodniach rejonowo - specjalistycznych i poradniach specjalistycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, w dzielnicach: Ochota i Ursus, a także gminy Raszyn. SZPZLO Warszawa-Ochota obejmuje opieką medyczną ponad sześćdziesiąt pięć tysięcy pacjentów. Zatrudnia ponad pięćset osób wykwalifikowanej, profesjonalnej kadry medycznej i administracyjnej. Wszelkie działania podmiotu leczniczego, są ukierunkowane na codzienną realizację misji: „Zdrowie Pacjenta jest dla nas najważniejszą wartością”.

SZPZLO Warszawa-Ochota zapewnia szeroki wachlarz świadczeń zdrowotnych
w następujących rodzajach świadczeń: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, stomatologia
i psychiatria. Dorosłym oraz dzieciom i młodzieży udziela świadczeń zdrowotnych
w następujących dziedzinach medycyny: medycyna rodzinna, pediatria, chirurgia, kardiologia, diabetologia, gastroenterologia, urologia, neurologia, endokrynologia, ginekologia, reumatologia, okulistyka, otorynolaryngologia, dermatologia, medycyna estetyczna, pulmonologia, psychologia.

Zmodernizowana i doposażona w sprzęt najnowszej generacji baza diagnostyczna SZPZLO Warszawa-Ochota, wykonuje badania diagnostyczne obejmujące między innymi: kompleksowe badania laboratoryjne, rentgenodiagnostykę, USG, próbę wysiłkową, USG Doppler, Holter.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze i wyposażeniu w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, SZPZLO Warszawa-Ochota leczy pacjentów borykających się z różnego rodzaju schorzeniami układu kostno-stawowego oraz mięśniowego.

Należąca do SZPZLO Warszawa-Ochota, Poradnia Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia „Rota” oraz wysokiej klasy współpracująca z nią kadra specjalistów, pomagają osobom uzależnionym, a także wspierają ich rodziny, poprzez kompleksową, wielopłaszczyznową opiekę.

Mając na uwadze dobro Pacjentów oraz nieustające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, SZPZLO Warszawa-Ochota w 2015 roku włączył się
w system kształcenia podyplomowego lekarzy, organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

W 2015 roku Zespół przystąpił do Business Centre Club, prestiżowego klubu przedsiębiorców. Wszyscy członkowie BCC zobowiązani są do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu stosowana przez SZPZLO Warszawa-Ochota uwzględniania przestrzeganie interesu społecznego i kwestii ochrony środowiska
w ramach podejmowanych działań, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych usług, a także usprawnianiu relacji z interesariuszami.

W ramach swojej działalności prospołecznej SZPZLO Warszawa-Ochota współpracuje
z władzami lokalnymi: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Urząd Gminy Raszyn, Biuro Polityki Zdrowotnej z m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Ochota oraz ochockimi organizacjami pozarządowymi. Zespół jest otwarty na potrzeby społeczności lokalnej i uwzględnia je
w swoich działaniach. Realizując oczekiwania władz lokalnych SZPZLO Warszawa-Ochota od kilku lat prowadzi programy profilaktyczne i zdrowotne na terenie m.st. Warszawy,
w dzielnicach: Ochota, Ursus, a także na terenie gminy Raszyn finansowane ze środków m.st. Warszawy oraz finansowane ze środków Gminy Raszyn, obejmujące swoją tematyką co następuje:

1.Finansowane ze środków m.st. Warszawy:

•Program profilaktyczny: "Zdrowy Uczeń".

•„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”.

•„Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”.

•„Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.”.

•"Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 - 19 lat".

•„Zdrowie, Mama i ja – etap II – profilaktyka zakażeń przenoszonych wśród dzieci
w wieku 24 – 36 miesiąca życia zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy”.

•„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”.

•„Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”.

2.Finansowane ze środków Gminy Raszyn:

•„Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i IV szkół podstawowych terenu Gminy Raszyn”.

•„Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.”.

Zespół wypełniając prospołeczną misję, udostępnia znajdujące się w Przychodniach lokale użytkowe. Pomieszczenia są użyczane w celu realizacji akcji społecznościowych organizowanych przez władze lokalne (Urząd Dzielnicy Ochota m.st Warszawa, Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa, Urząd Gminy Raszyn) np. „Miejsce do karmienia”, „Bezpłatne WC”. W upalne dni, w trosce o zdrowie pacjentów oraz wszystkich osób przebywających w pobliżu Przychodni, co roku, bezpłatnie zostaje udostępniany dystrybutor z wodą. Wszystkie Przychodnie Zespołu są przystosowane do potrzeb korzystających ze świadczeń zdrowotnych osób niepełnosprawnych.

W Przychodniach SZPZLO Warszawa-Ochota prowadzone są liczne, bezpłatne akcje, badania oraz szkolenia m.in.:

•Badania cytologiczne.

•Szkolenie instruktażowe samobadania piersi.

•Gimnastyka dla seniora – spotkanie z fizjoterapeutą.

•Szkolenie z udzielania I pomocy.

•Szkolenia z udzielania I pomocy dzieciom w nagłych przypadkach.

SZPZLO Warszawa-Ochota wraz z władzami lokalnymi, współorganizuje liczne wydarzenia, w czasie których zapewnia opiekę medyczną oraz wykonuje bezpłatnie badania typu: badanie zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu – smokolajzer, badanie objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach – spirometr, pomiar poziomu glukozy, pomiar ciśnienia RR, BMI, widzenia barw. Przykładami takich wydarzeń są: ”Piknik z okazji Dnia Dziecka”, „Piknik Integracyjny”, „Ochockie Dni Sportu dla Osób z Niepełnosprawnościami – „Ochota na Sport””.

W związku z systematycznym rozwojem SZPZLO Warszawa-Ochota w 2015 roku,

uruchomił: Poradnię Chirurgii Plastycznej i Pracownię Medycyny Estetycznej. W trzecim kwartale 2015 roku otworzono Pracownię Endoskopii i Poradnię Gastroenterologiczną.

Wysoką jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych, potwierdzają uzyskane przez SZPZLO Warszawa-Ochota następujące certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

1.CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

Wydany przez Ministra Zdrowia, w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

2.ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)  System Zarządzania Jakością

Posiadanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że realizowane są cele związane

z dostarczaniem usług na wysokim poziomie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie

z potrzebami i wymaganiami klientów.

 

3.ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego

Posiadanie certyfikatu potwierdza, że wymagania stawiane przez normę są realizowane,

a pomiot leczniczy minimalizuje wpływ na środowisko naturalne.

 

4.OHSAS 18001:2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System umożliwia identyfikowanie, kontrolowanie oraz ograniczanie ryzyka związanego

z zagrożeniami występującymi przy realizacji usług medycznych.

 

5.RZETELNI W OCHRONIE ZDROWIA

6.PRZYCHODNIA ROKU 2016

Certyfikat przyznany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

7.MEDAL EUROPEJSKI 2016 

Wyróżnienie przyznane przez Business Centre Club. Konkurs objęty patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

8.GEPARDY BIZNESU 2016

9.LIDER POLSKIEGO LECZNICTWA 2015

Nagroda specjalna przyznana decyzją Rady Programowej Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności Sylwetki i Marki Polskiej gospodarki.

10.PERŁY MEDYCYNY 2015

I nagroda w kategorii Medycyna Estetyczna.

11.GEPARDY BIZNESU 2015

12.FIRMA DOBRZE WIDZIANA 2015 

Wyróżnienie przyznane przez Business Centre Club. Konkurs objęty patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem medialnym TVP Info
i Dziennika Gazety Prawnej.

12.MAZOWIECKA FIRMA ROKU 2013

13.PERŁY MEDYCYNY 2012

14.PERŁY MEDYCYNY 2011

15.PERŁY MEDYCYNY 2010

16.EURO CERTYFIKAT 2007 w kategorii „Certyfikat wiarygodności firmy”

17.MAZOWIECKA FIRMA ROKU 2005

SZPZLO Warszawa-Ochota jest nowoczesnym podmiotem leczniczym. Stosuje najnowsze metody leczniczo-diagnostyczne, dzięki którym oferuje szereg świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. Wszelkie działania podejmowane przez Zespół są realizowane zgodnie z misją „Zdrowie Pacjenta jest dla nas najważniejszą wartością”.


Wtecz Do góry