AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie


Wyższa  Szkoła  Menedżerska  w  Warszawie  to  Uczelnia  z  ponad 20–letnim  doświadczeniem  i  gronem  40.  tys.  Absolwentów. WSM w Warszawie jest jedną z najnowocześniejszych uczelni w Polsce. Od początku swojego istnienia uczelnia kładzie nacisk na wszechstronny rozwój i edukację młodego pokolenia polskich obywateli oraz licznej grupy 1,5 tys. obcokrajowców.

Obecnie Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie kształci ponad 6 tys. Studentów,
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na 9 kierunkach studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, inżynierskich oraz podyplomowych. Uczelnia daje możliwość studiowania na
5 wydziałach, w Warszawie oraz zamiejscowych w Ciechanowie, Bełchatowie, Karwinie w Republice Czeskieji w punkcie dydaktycznym Warszawa-Ursus.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze naukowo-dydaktycznej uczelnia cieszy się dużym zaufaniem studentów. Oferta edukacyjna WSM w Warszawie jest stale rozszerzana o nowe kierunki i specjalności zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Wzbogacając ofertę uczelnia stwarza możliwość studiowania w języku angielskim na kierunkach Zarządzanie oraz Bezpieczeństwo Narodowe. WSM w Warszawie prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z uczelniami m.in. z Czech, Słowacji, Ukrainy, Turcji, Belgii, USA, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji. WSM w Warszawie aktywnie bierze udział
w życiu społeczno-gospodarczym Polski, organizuje liczne konferencje, także międzynarodowe, wspiera działalność charytatywną i sportową, jest mecenasem kultury. Uczelnia jest członkiem Business Centre Club. Na terenie Uczelni aktywnie działają: Samorząd Studencki, NZS, koła naukowe, Klub Absolwenta, Biuro Karier i AZS. W trosce o dobro studentów tworzone są unikalne programy stypendialne oraz pomocy socjalnej.

Studenci WSM w ramach programu Erasmus+ mają możliwość wyjazdu m.in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Rumunii, Czech i na Słowację.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie otrzymała Kartę ECHE ważną do 2020 roku uprawniającą do prowadzenia wszelkich działań w ramach nowego programu Erasmus+.

Program wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych i umożliwia studentom wyjazd za granicę na część studiów i praktykę.

Kampus WSM w Warszawie to jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich
w Polsce. Poza bogatym zapleczem naukowo–dydaktycznym znajdują się w nim m.in. aula widowiskowo-koncertowa na 700 osób, kompleks sportowo–rekreacyjny (basen, hale sportowe), akademik z 300. miejscami dla studentów, biblioteka, punkty gastronomiczne.

Przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie działaAkademickie Gimnazjum WSM- to nowoczesna szkoła, będąca integralną częścią Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Celem przyświecającym powstaniu Gimnazjum było utworzenie szkoły przyjaznej uczniom i ich rodzicom, szkoły twórczej, wspierającej rozwój swoich wychowanków.Nowoczesny system nauczania, nacisk na naukę języków obcych, koła zainteresowań, maksymalnie 24. osobowe klasy, kameralna atmosfera, umożliwiają uczniom efektywną edukację,  troskliwe  wychowanie  oraz  rozwój i kształtowanie własnych osobowości są dla Gimnazjum najwyższym zobowiązaniem.

 

Wyższa Szkoła Menedżerska prowadzi studia na kierunkach:

Administracja – studia I i II stopnia

Bezpieczeństwo Narodowe - studia I stopnia

Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia 

Informatyka – studia I stopnia

Pedagogika – studia I i II stopnia

Prawo – studia jednolite magisterskie

Psychologia - studia jednolite magisterskie

Zarządzanie – studia I i II stopnia

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia

Studies in English

Bachelor Program in Management

Specializations:

Accounting And Controlling

Corporate Management

Bachelor Program in National Security

Specialization: Corporate Management

Studia podyplomowe

Akademia Przywództwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Coaching w życiu i biznesie

Doctor of Business Administration

Executive Master of Business Administration (EMBA)

Kariera i Awans w Organizacji

Kontrola wewnętrzna i audyt

Menedżer Jakości

Menedżerskie studia podyplomowe

Mindfulness w zarządzaniu i biznesie - NOWOŚĆ

Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Prestiż i Bogactwo Przedsiębiorcy

Social media i e-marketing

Trener biznesu i rozwoju osobistego

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

 

Serdecznie zapraszamy!

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

wsm.warszawa.pl

te. 22 59 00 730

facebook.com/wsmwarszawa


Wtecz Do góry