AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.


Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. istnieje na rynku od 25 lat i jest jednym z czołowych producentów pojazdów specjalnego przeznaczenia dla straży pożarnej, policji czy wojska, jak również dla służb cywilnych. Długoletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, wyspecjalizowana kadra oraz zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala nam utrzymywać produkcję na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu naszym Klientom oferujemy produkty, spełniające nie tylko wszelkie normy jakościowe, ale także oczekiwania przyszłych użytkowników. Potwierdzają to liczne nagrody i wyróżnienia oraz opinie zadowolonych Klientów.

Firma powstała w 1992 roku jako przedsiębiorstwo prywatne o nazwie „Budowa Pojazdów Specjalnych Zbigniew Szczęśniak”
i zgodnie z zapotrzebowaniem rynku specjalizowała się w remontach samochodów pożarniczych. Kolejnym krokiem firmy była produkcja fabrycznie nowych samochodów pożarniczych opartych o krajowe podwozia marki STAR 266. Oprócz produkcji zabudów specjalistycznych firma zajmowała się również produkcją kabin załogowych, które były trudno dostępne w owym czasie. Ten moment w rozwoju firmy wytyczył kierunek rozwoju na następne lata. Następnie podwozia krajowe zostały zastąpione zagranicznymi (1998 r.), a ofertę kabin załogowych dla pojazdów ciężarowych poszerzono o kabiny pojazdów dostawczych Lublin.

Kolejne lata to dalszy zrównoważony rozwój firmy charakteryzujący się wprowadzeniem zintegrowanego systemu jakości ISO, rozwojem gamy oferowanych produktów i dalszym systematycznym zwiększaniem produkcji. Efektem tego działania była zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przekształcenie nazwy przedsiębiorstwa na „Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z o.o.”.

W 2013 roku dokonaliśmy zmiany logotypu i nazwy na „SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.”, pod którą obecnie funkcjonujemy i jesteśmy rozpoznawani na świecie.

W równym stopniu łączymy potrzeby naszych Klientów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, które są dostępne na rynku. W taki sposób uzyskujemy sprawdzoną recepturę na dobry produkt, a dodatkowo – pewność, że usatysfakcjonujemy naszych partnerów – użytkowników oraz dostawców.

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń które, umożliwiają firmie kreowanie otoczenia w sposób aktywny oraz zrównoważony. Należymy m.in. do:

  • PKPP Lewiatan, który skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3500 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji UE.

  • Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, która jest dobrowolną organizacją polskich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju.

  • Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, która jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów naszego kraju. Celem stowarzyszenia jest promocja eksportu. Najważniejszym aktualnie zadaniem Stowarzyszenia jest usprawnienie warunków ekonomicznych dla eksporterów, np. urealnienie kursu złotego w stosunku do dolara, euro i innych walut obcych w celu przywrócenia rentowności i konkurencyjności eksportu.

Oprócz tego należymy do grupy Fundacja ” Firma Rodzinna”. FFR powstała w 2011 roku. Fundacja stawia sobie za cel, aby poprzez integrację, wspieranie oraz promowanie działań, zadbać o wspólny interes rodzin biznesowych.

Dążymy do tego, aby zostać liderem na światowym rynku pojazdów specjalnych oraz chcemy udowodnić, że przedsiębiorstwo rodzinne, dzięki swojej elastyczności i determinacji w działaniu, w czasach globalizacji może konkurować, a nawet - wygrywać rywalizację ze światowymi gigantami rynkowymi.Wtecz Do góry