AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Raport : Potencjał rynku pracy z j.niemieckim w Polsce-trendy i prognozy na 2016


Polska to aktualnie jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich dla firm outsourcingowych. Miasta takie jak Kraków, Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań, Katowice, Gdańsk czy Lublin plasują się w trzydziestce najgorętszych lokalizacji na świecie, a wśród regionu EMEA właśnie Kraków przewodzi całej stawce. W ostatnich 6 miesiącach większym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się mniejsze miasta, m.in. Bydgoszcz, Radom, Lublin czy Szczecin. Polska przejęła pałeczkę od wcześniejszych liderów – Czech i Węgier, które straciły swoją pozycję i aktualnie nie stanowią konkurencji dla polskiego rynku. Naszą konkurencją stają się jednak kraje dalekiego Wschodu takie, jak: Indie, Chiny i Filipiny.

Rankingi potwierdzają, iż Polska jest zdecydowanym liderem dla lokowania nowych inwestycji w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki ( EMEA).

Zatrudnienie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce systematycznie wzrasta. Inwestorzy doceniają wysoki poziom edukacji na polskich uczelniach ale również biegłą znajomość języków obcych polskich absolwentów. W okresie ostatnich dwóch lat liczba pracowników centrów usług z kapitałem zagranicznym zwiększyła się o ponad 1/3 – ze 110 tys. do 150 tys. osób . W ostatnich 12 miesiącach (od kwietnia 2014 roku) przybyło aż 22 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie w Polsce funkcjonują 532 centra usług z kapitałem zagranicznym, należące do 356 inwestorów. Biorąc pod uwagę dotychczasowy rozwój branży można szacować, że w 2020 roku zagraniczne centra usług biznesowych w Polsce będą zatrudniać co najmniej 250 tys. osób.

Od początku 2014 roku do końca kwietnia 2015 roku powstało 60 nowych centrów usług (48 w 2014 roku a kolejnych 12 w pierwszych kilku miesiącach w 2015 roku). Większość z nich należy do firm, które nie prowadziły wcześniej tego rodzaju działalności w Polsce. Można przy tym szacować, że te inwestycje wygenerowały dotychczas około 20% nowopowstałych (2014-2015) miejsc pracy. W dziesięciu największych ośrodkach usług biznesowych (Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Aglomeracja Katowicka, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin) zatrudnionych jest łącznie 95% wszystkich pracowników centrów usług z kapitałem zagranicznym w Polsce. Największym zatrudnieniem charakteryzuje się Kraków, w którym zagraniczne centra usług zatrudniają 35,7 tys. osób, co stanowi 24% ogółu pracowników w Polsce. Generalnie, udział najważniejszych ośrodków usług dla biznesu w strukturze zatrudnienia sektora nie zmienił się znacząco w ostatnich latach. W ostatnich dwóch latach (od kwietnia 2013 roku) zatrudnienie w sektorze w każdym z dziesięciu największych ośrodków usług biznesowych wzrosło o co najmniej 25%. W tym okresie największy wzrost wśród nich zanotowano w Lublinie i Bydgoszczy, gdzie przekroczył 50%. Przyrost miejsc pracy o około 40% zanotowały: Aglomeracja Katowicka, Kraków, Łódź, Poznań i Trójmiasto.

Największa liczba nowych miejsc pracy w sektorze w tym okresie powstała w Krakowie (5 tys.) oraz Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i Łodzi.

Struktura zatrudnienia centrów usług w podziale na branże ich firm macierzystych :

Usługi biznesowe i profesjonalne (w tym BPO) 40%
Technologie i telekomunikacja 23%
Usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne) 20%
Produkcja towarów przemysłowych i konsumenckich 10%
Energia, usługi komunalne (media), surowce i półprodukty 3%
Ochrona zdrowia 1%
Usługi konsumenckie (w tym handel i dystrybucja) 1%
Inne branże 2%

Struktura centrów usług z kapitałem zagranicznym w podziale na miejsce siedziby centrali firmy macierzystej :

USA 33%
Francja 14%
Kraje nordyckie (Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia) 14%
Wielka Brytania 10%
Niemcy 9%
Azja (Indie, Japonia, Korea Południowa, Katar, Izrael, Turcja) 6%
Holandia 4%
Szwajcaria 3%
Inne

Największym udziałem w strukturze zatrudnienia analizowanych podmiotów odznaczają się usługi IT, które świadczy 1/3 pracowników. Działalność finansowo-księgowa generuje 22% zatrudnienia, a usługi kontaktu z klientem 15%. Znaczącą rolę w strukturze zatrudnienia odgrywają również – z 13% udziałem – usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne).

Geneza inwestycji zagranicznych w polskich miastach pokazuje, iż dominującym zródłem inwestycji zagranicznych w skali całej Polski są Stany Zjednoczone ( 115 na 669 firm) oraz państwa Europy Zachodniej – kolejno : Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Znaczący jest udział kapitału skandynawskiego, zwłaszcza firm szwedzkich i finskich. Fimy z USA utworzyły ok. 42 tysiące miejsc pracy, natomiast przedsiębiorstwa francuskie wyprzedzają w tej kategorii Wielką Brytanię i Niemcy i zatrudniają ok. 18 tyś, 10 tyś i 7,5 tyś pracowników.

Trójmiasto jest postrzegane jako region zainteresowania inwestorów skandynawskich, z uwagi na silną pozycję Uniwersytetu Gdańskiego na mapie filologii skandynawskich ( ponad 50% osób posługujacych się językami skandynawskimi mieszka w Trójmieście), dobrej siatki połączeń lotniczych i morskich ze Skandynawią, wysokiego standardu życia, który przyciąga wysoko wykwalifikowane kadry.

Jednakże największe inwestycje skandydawskie zostały zlokalizowane w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Nokia i Volvo otworzyły swoje centra R&D i IT we Wrocławiu, Nordea posiada centrum usług wspólnych w Łodzi, a Warszawa jest siedzibą szwedzkiego Oriflame.

Z kolei Trójmiasto z dużym sukcesem przyciąga inwestorów amerykańskich tj. State Street Bank, Intel ; brytyjskich jak, Thomson Reuters, czy niemieckich, jak Lufthansa i Bayer, Adva Optical, Thyssen Krupp.

Szczecin również kojarzy się w dużej mierze z inwestycjami skandydanwskimi i niemieckimi m.in. Dansk Suoermarked, DGS czy Coloplast. Natomiast są tam obecni również inni inwestorzy, jak amerykański Convergys, niemiecki Arvato czy włoski Unicredit, które są jednymi z największych inwestycji w tym mieście.

Z uwagi na doskonałe połączenie drogowe i lotnicze z Niemcami, silną pozycję filologii niemiecich ( 18% studentów filologii niemieckiej w Polsce uczy się na wrocławskich uczelniach ), dynamicznie rozwijający się rynek powierzchni biurowych oraz związki historyczne, Wrocław przyciąga dużą liczbę inwestorów niemieckich. Najbardziej widoczne jest to w sektorze produkcyjnym. Opole, z uwagi na obecność mniejszości niemieckiej i dobre skomunikowanie z zachodnim sąsiadem, przoduje w inwestycjach niemiech, mi.in. Opt Data ale i francuskie CapGemini, polskie Future Processing czy Call Center Inter Galactica.

Powyższe przykłady pokazują, że kierunek inewstycji zagranicznych jest zawsze dopasowany do potencjału danego miasta, które może zapewnić wysoce wykwalifikowaną kadrę oraz i stabilny rozwój firmy. Idąc tym tropem, największy potencjał pracowników niemiecko języcznych będą mieć kolejno Wrocław i całe woj. dolnośląckie ( mniejszość niemiecka, ilość absolwentów Germanistyki, zapotrzebowanie niemieckiego rynku inwestycyjnego) oraz pod kątem branżowym jest to silnie rozbudowany ośrodek akademicki z branży ekonomiczno-finansowej z prężnie działającą Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu. We Wrocławiu ulokowały właśnie swoje centra księgowe mi.n. Credit Agricole czy Credit Suisse. Wrocław jest również atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów z uwagi na niezbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów, co wynika z relatywnie niskich kosztów utrzymania, usług czy mediów. Średnie oczekiwanie finansowe kandydatów o profilu niemieckojęzycznym z branży finansowej czy sprzedaży waha się w granicach 2500- 3500 zł netto.

Kolejnym silnym rynkiem pracy zarówno z j. niemieckim jak i branży finansowej i ekonomicznej jest Warszawa z uwagi na ilość abslowentów z j.niemieckim kończących kluczowe warszawskie uczelnie tj., Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, SGH a także z uwagi na silny rynek pracy ugruntowany przez księgowe centra usług wspólnych tj. Jones Lang LaSall czy Accenture, przyciągające najlepszych specjalistów z j.niemieckim do stolicy. Tutaj jednak z uwagi na bogatą i zróżnicowaną gamę ofert pracy z j.niemieckim jak i wysokie koszty utrzymania, oczekiwania finansowe kandydatów wzrastają do min 3 500 – 4 500 zł netto. Kandydaci stołeczni oczekują również dość rozbudowanej oferty benefitów i opieki medycznej i stawiają wysoko poprzeczkę pracodawcom, którzy konkurują nie tylko w proponowanych ofertach wynagrodzenia ale głównie w ofercie pozaplacowej i motywacyjnej.

Trzecie miejsce odnośnie profilu kandydata z j.niemieckim z branży finansowo-ekonomicznym zajmuje Kraków, będący siedzibą cetral banków czy obsługi księgowo-rachunkowej. Uniwerystet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna czy Akademia Górniczo Hutnicza oraz nabłym obcokrajowców dla których Kraków jest doskonałą lokalizacją na osiedlenie się w Polsce daje pweność zbudowania solidnego zespołu konsultantów z j.niemieckim. Intelektualny potencjał Krakowa to 23 uczelnie wyższe, w tym 10 uczelni publicznych i 13 niepublicznych. Ponadto istnieje jedna szkoła niepubliczna, która ma siedzibę w Krakowie  a zajęcia dydaktyczne prowadzi w Mielcu. Uczelnie zatrudniają 22 443 osoby (w tym około 1 517 profesorów) oraz kształcą 208 171 studentów (liczba studentów wraz z uczącymi się na studiach podyplomowych i doktoranckich).

Kraków przyciąga inwestorów głównie uśrednionymi oczekiwaniami finansowymi z uwagi na dużo niższe niż w Warszawie koszty utrzymania. Średnie oczekiwania finansowe kandydatów z j.niemieckim z branży finansowj kształtuje się na poziomie 2 500 zł netto. Pamiętajmy jednak, iż Kraków to mekka branży IT, rozwiązań technologicznych i programistycznych.

Trójmiasto jest z kolei silnym ośrodkiem rozwoju usług finansowo-księgowych i szeroko pojętą obsługą klienta. Spośród 47 centrów usług biznesowych, aż w 26 obsługuje się tego rodzaju procesy. Ich kadra stanowi znaczący odsetek spośród ponad 16 tyś. Osób zatrudnionych w sektorze. Trójmiasto posiada również szeroko rozwiniętą współpracę akademicko-biznesową, kładąc nacisk na wykształcenie gotowych specjalistów władających nie tylko językami obcymi ale wyspecjalizowanych w danym obszarze biznesu. W trójmieście działają 22 szkoły wyższe, z czego 9 publicznych i 13 prywatnych. Największą uczelnią jest Uniwersytet Gdański oraz prężnie działająca Sopocka Szkoła Wyższa, na której został uruchomiony BPO Education centre - pierwsze w Polsce studium dla globalnych centrów biznesu. Trójmiejski rynek pracy rozwija się również prężnie oferując pracy w aż 80 centrach operacyjnych typu BPO/SSC/ITO/R&D. Przeważają inwestorzy z Polski i USA, ale są również obecni inwestorzy z 13 innych krajów ( głównie ze Skandynawii, Niemiec i Francji ). W centrach operacyjnych świadczone są ułsugi w blisko 30 językach obcych, w tym tak nietypowych jak bośniacki, serbski czy hebrajski. Trójmiasto śmiało konkuruje z najbardziej rozwiniętymi polskimi miastami w obszarze lokowania inwestycji typu BPO czyli Warszawą, Krakowem i Wrocławiem. Średnie oczekiwanie finansowe kandydatów o profilu niemieckojęzycznym w branży ekonomiczno-finansowym kształtuje się na poziomie 2500-3000 zł netto.

Rynek pracy w Polsce – analiza i dane:

W Polsce studiuje niemal 1,5 miliona osób. Co roku na rynek pracy wchodzi około 400 tys. absolwentów studiów wyższych. Wielu z nich realizuje kierunki pozwalające na nabycie umiejętności przydatnych dla branży nowoczesnych usług biznesowych. Są to na przykład kierunki inżynieryjne, techniczne, ekonomiczne, administracyjne, informatyczne czy filologiczne. Z wymienionych kierunków, największą popularnością cieszą się w Polsce kierunki ekonomiczno-administracyjne, w roku akademickim 2013/14 studiowało na nich ponad 312 tys. osób. Młodzi ludzie kończący studia, posiadający wiedzę w różnorodnych dziedzinach i znający języki obce, stają się potencjalnymi pracownikami sektora.

Liczba studentów i absolwentów kierunków filologicznych w poszczególnych miastach (dla studentów rok akademicki 2014/15, dla absolwentów 2014/15) :

Miasto

Studenci

Absolwenci

Kraków

6 577

1650

Wrocław

5 420

1 333

Warszawa

5 598

1 959

Trójmiasto

3 455

886

Szczecin

1 568

279

Znajomość języków obcych w Polsce :

6 miejsce na świecie – zajmuje Polska pod względem znajomości j. angielskiego (Education First: English Proficiency Index 2015) :

angielski

91%

niemiecki

33%

francuski

19%

hiszpański

16%

rosyjski

15%

ukraiński

11%

włoski

10%

Liczba absolwentów kierunków ekonomiczno-administracyjnych, inżynieryjno-technicznych i informatycznych :

Kraków

>10 tys

Aglomeracja katowicka

>10 tys

Warszawa

>10 tys

Trójmiasto

>10 tys

Szczecin

< 5 tyś

Współpraca firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych z uczelniami wyższymi :

Zdecydowana większość firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi (85%). Niemal wszystkie firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników prowadzą tego typu współpracę (96%), w przypadku firm średnich (zatrudniających 200-500 osób) odsetek ten również jest bardzo wysoki (90%). Firmy mniejsze, o liczbie zatrudnionych poniżej 200, rzadziej decydują się na taką współpracę – decydują się na nią dwie na trzy badane firmy tej wielkości. Największe firmy są najbardziej aktywne w prowadzeniu współpracy z uczelniami w różnych jej formach. Niemal 90% z nich rekrutuje na uczelniach przyszłych pracowników (trzy czwarte wszystkich badanych firm prowadzi taką działalność). Ponad połowa największych firm wspólnie z uczelniami przygotowuje szkolenia i kursy, projekty edukacyjne czy konferencje (około jednej trzeciej wszystkich badanych firm realizuje takie projekty). Mniej powszechnymi formami współpracy są wspólne studia (15% ogółu badanych firm i 24% firm największych) oraz projekty badawcze (14% badanych firm).

Wynagrodzenia :

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [PLN] w centrach usług
Banking min opt max
KYC/AML Junior Analyst (do roku doświadczenia) 3 500 4 000 4 500
KYC/AML Analyst (1-3 lata doświadczenia) 4 500 5 200 6 000
KYC/AML Senior Analyst (3-5 lat doświadczenia) 6 000 6 500 8 000

Junior Fund Accountant (do roku doświadczenia) 3 000 3 400 4 000
Fund Accountant (1-3 lata doświadczenia) 4 000 4 500 5 000
Senior Fund Accountant (3-5 lat doświadczenia) 5 000 6 000 6 500
Team Supervisor (zespół 3-5 osób) 7 000 7 500 8 000
Team Leader (zespół 10-15 osób) 9 000 9 500 10 000
Manager (zespół 30-50 osób) 10 000 12 000 13 000
Senior Manager (zespół ponad 100 osób) 17 000 19 000 22 000

Języki używane w centrach usług :

Liczba języków wykorzystywanych w centrach usług w Polsce 40
Niemiecki jest poszukiwany w centrach w Polsce 74%

Płace i benefity na językowym rynku pracy :

Centra usług stosujących kafeteryjny system świadczeń pozapłacowych 45%
Pakiet medyczny 93%
Karta Benefit (lub inna tego typu) 84%
Ubezpieczenie na życie 71%
Zajęcia sportowe 70%
Dofinansowanie kursów językowych 67%
Dofinansowanie studiów (podyplomowych) i innych kursów 59%
Telefon komórkowy do osobistego użytku 33%
Wyjazdy / aktywności rekreacyjne 33%
Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (inne niż pakiet medyczny) 21%
Fundusz emerytalny 20%
Zakup akcji na preferencyjnych zasadach 19%
Opieka nad dziećmi, firmowe przedszkole 10%
Firma nie oferuje benefitów 1%

Szkolenia oferowane pracownikom przez centra usług :

Szkolenia wprowadzające 93%
Umiejętności miękkie, np. komunikacja, inteligencja emocjonalna 88%
Kompetencje językowe (w tym certyfikacja) 80%
Manager coaching 74%
Zarządzanie czasem 59%
Zarządzanie projektami, np. PMP, Agile, Scrum 57%
Technologie komputerowe i internetowe, np. ITIL 45%
Analityka biznesowa, np. Six Sigma, CBAP 40%
Finansowe, np. CIMA, CIA, ACCA, CFA 40%
Łańcuchy dostaw, np. APICS 6%
Marketing np. CIM 5%
Inne szkolenia* 14%

Wynagrodzenia osób z różną znajomością języka niemieckiego ( dane z grudnia 2015)

znajomość języka niemieckiego

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

próba

bardzo dobra

3 700

6 000

10 224

2 613

dobra

3 000

4 480

7 500

8 221

komunikatywna

2 750

4 000

6 680

28 363

brak

2 800

4 100

6 700

71 844

 

Tendencje i prognozy dla inwestycji na światowym rynku usług w Polsce na 2016

86% centrów prognozuje zwiększenie zatrudnienia do końca 2016 roku, przeciętnie o 28%. Największy odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia występuje w centrach zatrudniających ponad 500 osób (91%) oraz w jednostkach działających w modelu hybrydowym (95%).

Aż 82% centrów usług planuje rozszerzenie działalności w ciągu najbliższych 2 lat. Im więcej pracowników zatrudniają centra usług, tym większy odsetek centrów planujących poszerzenie działalności: takie plany ma 70% firm zatrudniających mniej niż 200 pracowników, 83% firm zatrudniających 200-500 osób i 92% centrów zatrudniających ponad 500 osób. Rozszerzenie działalności planuje największy odsetek centrów będących dostawcami komercyjnymi / centrami outsourcingowymi (92%), a następnie centrów działających w modelu hybrydowym (85%). Najmniejszy odsetek firm planujących rozszerzenie działalności występuje wśród centrów będących jednostkami działającymi na rzecz firmy macierzystej / centrami usług wspólnych (77%).

Województwo Zachodniopomorskie ze Szczecinem na czele jest najbardziej otwarte na współpracę ze Skandynawią, z wyjątkowo duży udziałem inwestorów duńskich ( 2 pozycja w kraju) a na szczecińskich uczelniach studiuje prawie 400 młodych ludzi z krajów nordyckich. Udział krajów skandydawskich w kapitale ogólnym wynosił ponad 17%. Największą część stanowią firmy z Danii oraz Szwecji a także firmy norweskie i fińskie. Skandynawscy inwestorzy koncentrują się głównie w tym regionie na energii odnawialnej, biotechnologii oraz BPO/SSC/ICT. Szczecin jest również największym ośrodkiem akademickim w województwie zachodniopomorskim. Działa tu aż 18 uczelni wyższych w tym 3 uniwersytety. Liczba studentów to ok 42 000 a abslowentów rocznie to 11 000. Zapotrzebowanie na kandydatów z kompetencją jezyka niemieckiego w Szczecinie jest duże. Aż 11 centrów usług wspólnych poszukuje stale parcowników z tym językiem. Jednakże bliskość dużo bardziej atrakcyjnego niemieckiego rynku pracy, wysokość wynagrodzenia w Niemczech czy też lepsze perspektywy kariery w tym kraju, znacznie utrudnia pozyskanie zmotywowanych pracowników do pozostania w Szczecinie i związanie się z polskim rynkiem pracy.

Polska doświadczyła gwałtownego wzrostu w ciągu ostatnich kilku lat i wyprzedziła Kanadę, stając się trzecią co do wielkości lokalizacją na rynku usług BPO, z 4% udziałem w strukturze zatrudnienia. Na rynku usług IT Polska znajduje się wśród 10 głównych lokalizacji.

Przez ostatnie kilka lat następowała ciągła ewolucja i dojrzewanie światowego rynku usług, jako efekt zmieniających się realiów makroekonomicznych, wzrastającego popytu na zaawansowane technologie w światowej sieci dostarczania usług oraz międzynarodowej ekspansji, jako że firmy zmieniają swój sposób dostarczania usług oraz dążą do wzrostu efektywności działań.


Agnieszka Musiał-Terlecka

Grupa LinguaJob.pl

Największy dostawca uslug na rynku multilingual

Aktualności na językowym rynku pracy >> szukaj>> www.linguajob.pl


Wtecz Do góry