AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach


Bank Spółdzielczy w Skierniewicach od 117 lat nieprzerwanie świadczy usługi finansowe
dla lokalnej społeczności.

Początki Banku sięgają 1899 roku, kiedy to mieszkańcy Skierniewic powołali Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Dziś jesteśmy jednym z największych polskich banków spółdzielczych i świadczymy usługi o zasięgu ogólnokrajowym. Od 1989 roku rozwój Banku nabrał istotnego przyśpieszenia, czego efektem na dzień dzisiejszy jest nowoczesna i dobrze ukształtowana struktura organizacyjna, nastawiona przede wszystkim na ob- sługę klienta najwyższej jakości. Łącząc tradycyjność i nowoczesność, klient Banku jest naszym partnerem. Budujemy relacje biznesowe oparte na zaufaniu, rzetelności i stabilności. Z racji spółdzielczego charakteru, Bank nie ma na celu jedynie maksymalizacji zysku, lecz również ważne są dla nas działania na rzecz lokalnego społeczeństwa. Od wielu lat wspieramy i angażujemy się w inicjatywy społeczne i kulturalne regionu. Jesteśmy przedstawicielami tylko polskiego kapitału, jako spółdzielnia osób fizycznych i prawnych stanowimy istotny i trwały element polskiego systemu bankowego.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25,
tel. 46 834 48 00, e-mail: bank@bsskierniewice.pl

www.bsskierniewice.pl


Wtecz Do góry