AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Przedszkole Małych Odkrywców w Skierniewicach


Przedszkole Małych Odkrywców w Skierniewicach - Czym różni się od innych -Wywiad z Bożeną Łukasik dyrektorem i właścicielem przedszkola.

Pani Dyrektor, czy Przedszkole Małych Odkrywców to rzeczywiście miejsce w którym każde dziecko traktowane jest w sposób szczególny i wyjątkowy?

Przedszkole Małych Odkrywców to miejsce, w którym mały człowiek zaczyna odkrywać, a następnie rozwijać swoje talenty. Działamy w oparciu o najlepsze wzorce, wieloletnie doświadczenie i sprawdzone metody. Dzieci i ich potrzeby są dla nas inspiracją. Zapewniamy naszym podopiecznym bezpieczne, szczęśliwe dzieciństwo, wszechstronny i pełny rozwój w sferze intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej, a co najważniejsze, w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku.

 

Nasza kadra to zespół młodych, wykształconych, zaangażowanych nauczycieli, specjalistów i instruktorów dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Swoją pasją inspirują dzieci do odkrywania świata przyrody, otaczających zjawisk, nauki cztania , pisania, liczenia, tworzenia artystycznych prac, eksperymentowania, występowania na scenie oraz uprawiania sportu. Okazują dzieciom dużo ciepła, cierpliwości i zrozumienia, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Motywują wychowanków do odkrywania świata. Panuje u nas ciepła rodzinna atmosfera , w której każde dziecko może czuć się wyjątkowo.

W naszej kuchni przygotowujemy dzieciom zdrowe i smaczne posiłki. Stosujemy ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia.

Personel kuchenny dba o różnorodność dań z dużą ilością owoców sezonowych oraz warzyw. Zapewniamy dzieciom odpowiednio dobraną kalorycznie dietę, zgodną z zaleceniami dietetyków dziecięcych. W przygotowaniu posilków często uczestniczą dzieci, poznają w ten sposob zasady zdrowego odżywiania.

Czy metody i formy pracy wykorzystywane w Przedszkolu Małych Odkrywców gwarantuja dzieciom osiagnięcie sukcesu?

Filozofia naszego Przedszkola opiera się na założeniach psychopedagogiki kreatywności, której celem jest wspieranie twórczego rozwoju dzieci. Zgodnie z tą filozofią: nasze zabawki pobudzają do eksperymentów, do odkrywania nowych znaczeń, zastosowań, nasze zabawy pomagają poznawać inne dzieci i nawiązywać przyjaźnie, rozwiązywać konflikty, uczą jak wyrażać emocje. Program zabaw fundamentalnych, realizowany w naszym przedszkolu umożliwia odkrycie i rozwój wrodzonych talentów i zdolności dziecka. Urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy angażują wszystkie zmysły dziecka, stymulują jego rozwój intelektualny.

Edukacja językowa w naszym przedszkolu jest radosną przygodą, doceniamy zasady glottodydaktyki, opracowanej przez prof. Bronisława Racławskiego. Zabawy dydaktyczne, których zadaniem jest przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania, prowadzimy już w najmłodszych grupach. Wykorzystywane są do tego klocki LOGO, które ułatwiają organizowanie dzieciom zabaw, mających na celu doskonalenie mowy, a potem przygotowanie do płynnego czytania ze zrozumieniem, pisania, nauki ortografii.

W zakresie edukacji matematycznej stosujemy metody opracowane przez prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską. Jest to zakres kształcenia sprzyjający stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowującycy je do nauki matematyki w szkole.

Fascynuje nas skuteczność pedagogiki zabawy oraz Metoda Dobrego Startu według prof. Marty Bogdanowicz, umożliwiająca dzieciom start szkolny bez deficytów w zakresie rozwoju psychomotorycznego oraz minimalizująca ryzyko powstania dysleksji. Rozwijamy twórcze myślenie poprzez Kinezjologię Edukacyjną, będącą metodą skutecznego rozwoju i uczenia się. Stosujemy również metody relaksacyjne wg Jackobsona oraz Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - dzięki której dzieci potrafią odnaleźć się w grupie i otworzyć na innych. Z założeń pedagogiki Marii Montessori wykorzystujemy tzw."Społeczne reguły",szanujemy potrzeby dzieci, dbamy o to by były wyciszone, uczyły się samodzielności. Nauczycielki wiele czasu poświęcają na indywidualną pracę z dzieckiem. W naszej pracy bardzo często wykorzystujemy metodę projektu dzięki czemu uczymy samodzielności, angażujemy wszystkie zmysły dziecka, stymulując jego rozwój. Dzieci samodzielnie rozwiązują problemy, poszukują źródeł informacji, uczą się twórczego myślenia. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji. Nasi nauczyciele tak kierują procesem nauczania, aby Mali Odkrywcy doświadczali, badali, przeżywali i poznawali wszystkimi zmysłami otaczający świat. Poprzez zabawę uczymy też budowania prawidłowych relacji społecznych.

Organizujemy wiele ciekawych zajęć dodatkowych. Codziennie uczymy się angielskiego.

Codziennie mamy zajęcia z rytmiki, a ponadto tańczymy, śpiewamy, trenujemy judo. Codziennie też czytamy dzieciom baśnie, kontakt z literaturą ułatwia budowanie osobowości oraz kształtowanie inteligencji emocjonalnej. Cyklicznie w przedszkolu odbywają się audycje muzyczne oraz przedstawienia teatralne. Organizujemy wiele wycieczek. Wizyty w kinie, muzeum, teatrze przygotują dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Nasze przedszkole jest placówka otwartą. Odwiedzają nas różni goście, dzięki czemu Mali Odkrywcy poznają zawody, pasje, rozbudzają swoją ciekawość otaczającym światem.


Staramy się zawsze zapewnić dziecku osiągnięcie sukcesu, pomagamy tylko tyle, ile potrzeba, dajemy szansę samodzielnego rozwiązania problemu, zachęcamy do działania i myślenia, pobudzamy ciekawość, akceptujemy dziecięce wybory. Gwarantujemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do nabywania nowych umiejętności, a miarą naszego sukcesu są radosne dzieci i zadowoleni rodzice.

Więcej informacji na naszej stronie www.maliodkrywcy.info oraz na naszym Facebooku.


Wtecz Do góry