AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Prowadzimy Indywidualne Konta Emerytalne


Bank Spółdzielczy w Wąsewie jest jednym z nielicznych banków, prowadzący już od 2004 roku Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Indywidualne Konta Emerytalne to trzeci, dobrowolny filar emerytalny. W odróżnieniu do kapitału zgromadzonego w Otwartych Funduszach Emerytalnych, pieniądze zgromadzone na IKE są własnością klienta i w każdej chwili można je wycofać. IKE funkcjonują na podobnych zasadach jak zwykłe konta oszczędnościowe. Są oprocentowane, a klient może na nie swobodnie wpłacać pieniądze. Co roku ustalany jest jednak górny limit wpłat, który jest równy trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2016 jest to 12 165 zł. (M.P. z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 1266)

Podstawową zaletą IKE jest zwolnienie zysku wypracowanego przez oszczędności z podatku Belki. Jest jeden warunek – podatek nie zostanie naliczony tylko wtedy, gdy wypłata zgromadzonych oszczędności nastąpi po osiągnięciu 60 lat życia. Przy czym osoby, które przed 60 rokiem życia nabędą uprawnienia emerytalne, mogą dokonać wypłaty po ukończeniu 55 lat. Jeśli zdecydujemy się wycofać pieniądze wcześniej, bank odda nam kapitał oraz odsetki pomniejszone o 19 proc. podatek od zysków kapitałowych.
Konta są prowadzone dla osób od 16 lat.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych to podstawowa zachęta do oszczędzania na własną rękę. Dodatkową zachętą bankowego IKE jest gwarancja oprocentowania i zwrotu pełnej wpłaconej kwoty. IKE prowadzone pod innymi formami, na przykład inwestycji, nie są w stanie zagwarantować określonego zysku. Są one oparte o mechanizmy rynkowe, a to oznacza, że mogą przynosić ponadprzeciętne zyski lub nie zarabiać prawie nic. Oprocentowanie rachunku IKE w naszym Banku wynosi stawkaWibor 1M + 2 %,  tj. obecnie około 3,72 % w stosunku rocznym.

Szanowni Państwo!

Dodatkowa emerytura, zdrowe finanse osobiste i wyższy standard życia, to nigdy nie jest dzieło przypadku. Żeby systematycznie oszczędzać, inwestować oraz zarządzać swoimi pieniędzmi, potrzebujemy nie tylko dyscypliny oraz planu działania, ale też odpowiednich narzędzi. IKE jest właśnie takim narzędziem. Życzymy Państwu w Nowym 2016 Roku samych dobrych planów działania, dużo zdrowia i zapraszamy do naszego Banku.

Maria Mścichowska
Prezes Zarządu Banku


Wtecz Do góry