AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Baby City


Europejskie Przedszkole Ekologiczne Baby City tworzy zespół pedagogów i psychologów z pasją, kierujących się przede wszystkim szacunkiem dla wolności i podmiotowości dzieci.   Wciąż się szkolimy, poznajemy nowe metody pracy, tak by zaspokoić potrzeby edukacyjne XXI wieku. Jesteśmy inspirowani przez autorytety, wizjonerów i innowatorów edukacji, ale przede wszystkim przez dzieci.    

Absolwenci Baby City doskonale odnajdują się w wyzwaniach dzisiejszego świata. Myślą i działają nieszablonowo, samodzielnie i w zespole, dostrzegają i formułują problemy, znają wybrane heurestyki twórcze i wiedzą jak stosować je w praktyce, umieją słuchać innych, bronią swojego zdania, podejmują decyzję sami i w zespole, planują swoją pracę i uczenie się, potrafią zarządzić czasem, zespołem i zadaniami. Najważniejsze – mają chęci do nauki i wielką ciekawość świata.

Wyróżniają nas:

Nowoczesne metody uczenia - identyfikujemy, wspieramy i rozwijamy myślenie twórcze dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań. Nasze dzieci potrafią współpracować, są uważne na problemy, samodzielne, z odwagą podchodzą do nowych wyzwań, szukają twórczych rozwiązań.

Wsparcie indywidualnych uzdolnień  – uważnie obserwujemy predyspozycje i zdolności dzieci.  Mając poczucie wyjątkowości nikt nie przejmuje się ewentualnymi porażkami. Stwarzamy wiele okazji do monitorowania uzdolnień. Stosujemy nowoczesne narzędzia do odkrywania predyspozycji dzieci. 

Implementacja nowoczesnych projektów edukacyjnych – wraz z Uniwersytetem Dzieci dostosowujemy ich scenariusze zajęć do edukacji przedszkolnej. Zapewniają one fascynujące poznawanie świata nauk przyrodniczych, technicznych, matematycznych i plastycznych w sposób ciekawy dla małych dzieci. 

Ekologiczna kuchnia - rozwijamy postawy proekologiczne i dbanie o środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem. Jesteśmy ambasadorem zdrowej kuchni i zdrowego stylu życia.  Wdrażamy ideę slow food. Sięgamy po zdrową, wysokojakościową żywność ze sprawdzonych źródeł ekologicznych.

Zdrowe nawyki - nie uczymy jak uprawiać sport, ale jak się w nim zakochać, tak by aktywność fizyczna była nawykiem a nie obowiązkiem. Zajęcia sportowe są codziennie, włączając basen, tenis, piłkę nożną, gimnastykę korekcyjną, capoeirę, karate. Dysponujemy dużą salą do zabaw ruchowych. 

Dwujęzyczność - każdą grupę prowadzi nauczyciel polsko- i anglojęzyczny, dzięki czemu dzieci w naturalny sposób (metodą tzw. immersji) przyswajają sobie język obcy.

Demokratyczna edukacja  - wierzymy, że dzieci – jak każdy człowiek – mogą same decydować o rozkładzie swoich aktywności. Mimo szerokiej oferty zajęć, dzieci mają prawo wyboru z czego skorzystają i kiedy. Stwarzamy im możliwości ale nie przestymulowujemy nadmiarem bodźców. Dajemy czas i miejsce na chwilę refleksji i pobycia sam na sam ze sobą.

Baby Led Weaning (pol. Bobas Lubi Wybór) - Przy posiłkach wspieramy samodzielność i autonomię – dzieci same decydują, ile i co jedzą.

Opieka specjalistyczna - umożliwiamy konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin – np. fizjoterapeutą, logopedą czy psychologiem. Pracujemy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością.

Elastyczność i współpraca - każde nowo Dziecko uczestniczy w indywidualnie zaplanowanym procesie adaptacji, w którym towarzyszy mu Rodzic. Jesteśmy uważni i elastyczni, dostosowujemy otoczenie i działanie do konkretnego człowieka, nigdy na odwrót.

Znakomita kadra nauczycieli – w Baby City pracują tylko najlepsi nauczyciele. Ponieważ kochają pracę z dziećmi, przekazują im swoje pasje z pełnym zaangażowaniem. Budują wspaniałe relacje z dziećmi i rodzicami oparte na wzajemnym szacunku. 

Wspieramy rodziców – poprzez bliską współpracę z rodzicami  podpowiadamy jak modelować zachowania dziecka lub jak działać w sytuacjach trudnych. Prowadzimy warsztaty psychologiczne na tematy ważne i trudne. Jesteśmy otwarci na dialog i informację zwrotną od rodziców. 

Bezpieczna placówka – jest dla nas bardzo ważne, by dzieci przebywały w bezpiecznym i nowoczesnym środowisku. Mamy stały monitoring sal i dostępu do przedszkola, a w żłobku pracuje osoba z wykształceniem medycznym.

Idee, które są nam szczególnie bliskie:

  • Porozumienie bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC)

  • Twórcze Rozwiązywanie Problemów – edukacja twórcza w przedszkolu

  • Edukacja demokratyczne

  • Bobas lubi wybór (Baby-led Weaning, BLW)

  • Metoda immersji (zanurzenia w języku)


Wtecz Do góry