AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

SANBank Liderem Banków Spółdzielczych


26 listopada br. podczas Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszonych z BankiemBPS rozstrzygnięto konkurs na Najlepszy Bank Spółdzielczy 2014, w którym po raz kolejny wyróżniono Nadsański Bank Spółdzielczy tytułem Lidera Grupy BPS.Zwycięzców konkursu Najlepszy Bank Spółdzielczy ustalono w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów dane finansowe za lata 2013 oraz 2014.

PrzyznanytytułLidera jest dla SANBankuogromną satysfakcję, gdyż stanowi potwierdzenie tego, że dotychczasowe działaniaBanku przynoszą oczekiwane efekty. Jest również potwierdzeniem, że Nadsański Bank Spółdzielczy jest bezpieczną, stabilną i godną zaufania instytucją finansową.

SukcesSANBankujest efektem konsekwentnieprowadzonych działań, polegającychna współpracy z lokalną społecznością, wspieraniu rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiebiorstw oraz finansowaniuróżnego rodzaju przedsięwzięć społecznych, charytatywnych, oświatowych i kulturalnych. 


Wtecz Do góry