AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Western Union Business Solutions – usługi finansowe dopasowane do biznesu


Od wielu lat w Polsce konsekwentnie notujemy odczuwalny wzrost handlu zagranicznego. Ostatnie dane z pierwszej połowy 2015 roku sugerują 6,7% wzrost wolumenów eksportu i 1,9% wzrost importu w porównaniu do zeszłego roku, co wskazuje na dalszą ekspansję polskich przedsiębiorstw za granicę (źródło: GUS, 2015). Jednak im większe zaangażowanie na rynkach zagranicznych, tym bardziej złożony staje się proces zarządzania przelewami w walutach obcych. Dlatego prowadząc własny biznes warto korzystać z pomocy lidera w branży płatności międzynarodowych. Western Union Business Solutions posiada wieloletnie doświadczenie w rzetelnym i efektywnym procesowaniu płatności transgranicznych dla polskich przedsiębiorców.

Rynki walutowe podlegają nieustannym zmianom, a kursy walut odzwierciedlają te ciągłe wahania. Niekontrolowanazmienność rynku może być znaczącym czynnikiemryzyka dla firmy i jej zysków. Ten cykl artykułów przybliży najważniejsze zagadnienia oraz aspekty prowadzenia międzynarodowego biznesu oraz podpowie,jak optymalizować cykle płatnicze i minimalizować ich wpływ na wyniki finansowe firmy.

Lider branży

Liderem w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych i wymiany walut jest Western Union Business Solutions, który umożliwia przedsiębiorstwom różnej wielkości wysyłanie i odbieranie płatności transgranicznych oraz zarządzanie ryzykiem walutowym poprzez narzędzia hedgingowe.

Dzięki specjalistycznej wiedzy w zakresie transakcji zagranicznych, dostępowi do ponad 130 walut oraz globalnej sieci finansowej obejmującej ponad 200 krajów i terytoriów, pomaga firmom prowadzić działalność międzynarodową i wielowalutową w wygodny sposób.

Wachlarz możliwości

Tradycyjne metody wysyłania płatności międzynarodowych wymagają dni, a niekiedy nawet tygodni. W trakcie realizacji przelewu może dojść do dodatkowych potrąceń i opóźnień, co powoduje niezadowolenie zarówno odbiorcy jak i nadawcy przelewu, a śledzenie transakcji może być skomplikowane i kosztowne. Z takich właśnie powodów Western Union Business Solutions zapewnia swoim Klientom dostępdo platformy płatniczej GlobalPay oraz bezpośredni kontakt ze specjalistą od rynku walutowegojako gwarancję wysokiej jakości usług finansowych. Przelewy elektroniczne są podstawowym rozwiązaniem z jakiego korzystają współcześni przedsiębiorcy. WUBS w przeciwieństwie do wielu banków oferuje je aż w 130 walutach.

Przydatnym narzędziem służącym do zarządzania ryzykiem walutowym są kontrakty terminowe forward. Umożliwiają onezablokowanie kursuwybranej waluty na okres do 12 miesięcydla płatności w późniejszym terminie. Podczas gdy rynkowy kurs walutowy może ulegać zmianom, kontrakty terminowe forward dają pewność planowania oraz pomagają ochronić firmę przed negatywnymi skutkami wahań kursowych.

Kolejne rozwiązanie Western Union Business Solutions, Zlecenie z Limitem, pozwala Klientom określić pożądany kurs wymiany i skorzystać z całodobowej obserwacji rynku. Gdy dana waluta osiągnie pożądany poziom, dedykowany Opiekun Klienta kupuje uzgodnioną ilość, powiadamia Klienta, a ten nie musi poświęcać cennego czasu na śledzenie wahań.

W przypadku tradycyjnych banków środki otrzymywane w innych walutach, muszą trafiać na specjalne konta walutowe. Często wiąże się to z dodatkowymi opłatami za utrzymanie konta lub przewalutowanie w przypadku, gdy prowadzony jest jeden rachunek. Rachunek holdingowy to bezpłatna propozycja Western Union Business Solutions dla tych przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć dodatkowych formalności i opłat związanych z otrzymywaniem płatności w obcej walucie. Otrzymane środki trafiają na specjalny rachunek i mogą tam oczekiwać na ich wykorzystanie nawet przez 90 dni.

AndrzejGłowacki
Country Manager Polska

 --------------------------------

© 2015 Western Union Holdings Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spółka Western Union Business Solutions jest oddziałem firmy Western Union i świadczy usługi w Polsce za pośrednictwem Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (określanego jako „WUBS” lub „Western Union Business Solutions”).

Western Union International Bank GmbH, sp. z o.o. Oddział w Polsce (numer KRS: 0000458059, numer NIP: 1080015316), jest zarejestrowany pod adresem Al. Jana Pawla II 29, 00-867 Warszawa, Polska, oraz jest oddziałem Western Union International Bank GmbH (zarejestrowanego pod numerem  256184t) Schubertring 11, 1010 Wiedeń, Austria.

Niniejszy artykuł został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie nakłada jakichkolwiek wiążących zobowiązań na jakikolwiek podmiot. Relacje między adresatem tych informacji a firmą WUBS określają stosowne warunki i postanowienia. W niniejszym artykule nie są przedstawiane żadne opisy stanu faktycznego ani nie są udzielane żadne gwarancje lub warunki, wyraźnie lub w sposób dorozumiany.


Wtecz Do góry