AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Poznaj e-zasoby MegaMatma.pl i wejdź z nami w nową erę edukacji!


Megawiedza sp. z o.o. to wydawca internetowy, który jest właścicielem i pomysłodawcą portalu edukacyjnego MegaMatma.pl z największą bazą wiedzy matematycznej na polskich stronach internetowych.

MegaMatma.pl to odpowiedź na zapotrzebowanie szkół, nauczycieli i uczniów na wysokiej jakości e-zasoby z matematyki do cyfrowej szkoły, cyfrowej biblioteki i cyfrowego domu.

Na jednej stronie internetowej www.megamatma.pl zgromadzona jest wiedza z matematyki przygotowana na każdy poziom edukacji.
Od szkoły podstawowej (klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia.

Zawartość portalu jest tworzona przez nauczycieli, pracowników naukowych i autorów książek. Treści odpowiadają nowej podstawie programowej, są w całości recenzowane pod kątem dydaktycznym i merytorycznym przez uznanego rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda - wieloletniego doradcę metodycznego MEN, autora podręczników i książek matematycznych.

W portalu znajduje się:

 • przeszło 8000 przykładów, zadań z rozwiązaniami i wskazówkami,
 • ponad 500 artykułów tematycznych,
 • blisko 1700 definicji, twierdzeń i wzorów,
 • próbne arkusze maturalne na poziom podstawowy i rozszerzony oraz arkusze gimnazjalne,  w całości rozwiązane krok po kroku, 
 • kącik zadań spoza podstawy programowej.

Dzięki podręcznikowi internetowemu MegaMatma.pl wkraczamy w nową erę! Erę uczenia się w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, bez konieczności dźwigania ciężkich książek, poszukiwania starych zeszytów i zbiorów. Pod jedną domeną w Internecie mamy komplet kilkunastu książek, zbiorów zadań i tablic matematycznych. To właśnie jest MegaMatma.pl

To NIE dodatek do podręczników... tylko alternatywa dla drukowanych książek! 


Dla nowoczesnych nauczycieli matematyki zostały stworzone pierwsze i jedyne w Polsce – Interaktywne Programy Nauczania matematyki wg MegaMatma.

Niepowtarzalny charakter tych programów polega na tym, iż:

 • publikowane są w formie on-line na podstronach MegaMatma.pl,
 • dostępne w e-Dzienniku Librus - w bibliotece aktywnych rozkładów,
 • każde zagadnienie zawiera bezpośrednie hiperłącza do tematów lekcyjnych,
 • w programach umieszczone są hiperłącza do klasówek, testów i arkuszy egzaminacyjnych podręcznika internetowego MegaMatma.pl,
 • programy nawiązują do tematów z poprzednich etapów edukacji, zarówno gimnazjum jak i szkoły podstawowej,
 • dotyczą zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego.

Interaktywne Programy Nauczania matematyki MegaMatma są unikatowym rozwiązaniem dla nauczycieli w technologicznie - nowoczesnych szkołach.

Dzięki mobilnej, internetowej formie tego rozwiązania uczniowie mogą uczyć się matematyki na komputerze, tablecie czy smartphonie, a e-nauczyciele prowadzić lekcje matematyki w pracowniach komputerowych czy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, bez podręczników drukowanych.

Rozkłady MegaMatma.pl na każdy poziom edukacji, wraz z wykazem umiejętności ze słownika podstawy programowej do zasobów, są częścią Elektronicznej Biblioteki Aktywnych Rozkładów Materiału Nauczania ARMN firmy Librus.


Wydawnictwo realizuje kilka, ważnych dla szkół, projektów edukacyjnych, jak: Szkoła z MegaMatmą, MegaMatma uczy w bibliotece czy Wypożycz MegaMatmę w bibliotece.

Wszystkie projekty mają na celu zwiększenie innowacyjności szkół i bibliotek w sferze edukacji matematycznej, oraz dostarczanie uczniom i nauczycielom matematyki, bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością, wysokiej jakości wiedzy dostosowanej do użytku w szkole.


Wtecz Do góry