AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Nadsański Bank Spółdzielczy


Nadsański Bank Spółdzielczy jest nowoczesnym bankiem z tradycjami, którego historia sięga 1927 roku. Jest uniwersalną instytucją finansową, opartą na wyłącznie polskim kapitale, liczącą się nie tylko w regionie podkarpackim, ale również w regionie małopolskim i mazowieckim. Posiada rozbudowaną sieć 25 placówek w tym Oddział w Stalowej Woli, Bojanowie, Ulanowie, Nowej Sarzynie, Jeżowem, Rzeszowie, Krakowie, Warszawie, oraz Tarnowie.

To Bank, który spełnia wymagania Klientów i utrzymuje wysoką, jakość świadczonych usług. Swoją stabilną pozycję utrzymuje dzięki systematycznemu modyfikowaniu i poszerzaniu oferty produktów i usług bankowych, które oparte są na uproszczonych produktach oraz krótkim okresie decyzyjnym. W swojej działalności kieruje się takimi wartościami jak solidność, gospodarność oraz dbałość o bezpieczeństwo Banku i Klientów.
Oferuje kompleksową obsługę, dostęp do bankowości mobilnej, karty bezstykowe, bezprowizyjne bankomaty oraz wpłatomaty. Zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług zatrudniając wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, która ciągle się szkoląc, podnosi swoje umiejętności zawodowe.

Jednym z podstawowych zadań Nadsańskiego Banku Spółdzielczego jest wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, w którym prowadzi działalność. Jako 10 krotny laureat konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” szczególnie traktuje sektor  MSP. W swojej strategii zakłada rozwój środowiska lokalnego, rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Przy pomocy kredytów Bank  wspiera działania gospodarcze  małych i średnich przedsiębiorstw, uczestniczy w restrukturyzacji rolnictwa.

Posiada również wieloletnie doświadczenie we współpracy z samorządami, miejscowymi organizacjami pozarządowymi, szkołami czy ośrodkami pomocy społecznej. Od wielu lat prowadzi edukację finansową dzieci patronując Szkolnej Kasie Oszczędnościowej (SKO).

Działalność finansowa oraz społeczna Nadsańskiego Banku Spółdzielczego przekłada się na rozwój Banku solidnego kapitałowo i cieszącego się zaufaniem swoich klientów.  Owocuje wieloma nagrodami i wyróżnieniami, które odnoszą się zarówno do wyników finansowych, oferty produktowej, jakości świadczonych usług czy też działalności charytatywnej. Są potwierdzeniem tego, że „Jesteśmy Twoim Bankiem” to nie tylko slogan Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, ale przede wszystkim sposób na nawiązywanie partnerskich relacji oraz osiąganie wyznaczanych celów.

 

Nadsański Bank Spółdzielczy
ul. Okulickiego 56c
37-450 Stalowa Wola

O/NBS Rzeszów
ul. Rejtana 20
35-315 Rzeszów

O/NBS Warszawa
ul. Św. Wincentego 14
03-505 Warszawa

O/NBS Kraków
ul. Wadowicka 6
30-444 Kraków

O/NBS Tarnów
ul. Mościckiego 52
33-100 Tarnów

www.sanbank.pl


Wtecz Do góry