AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA ARGONAUT


Szkoła jest zarejestrowana i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Posiada również odpowiednie pozwolenia wydane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Biuro Edukacji. Spełnia wszelkie wymagania określone prawem dotyczącym oświaty oraz  podlega (i posiada stosowne dokumenty) nadzorowi sanepidu, straży pożarnej, itp. instytucji.

Zależy nam na tym, aby uczniowie mieli stworzone miłe, ciekawe i bezpieczne warunki/otoczenie, w którym będą nie tylko zdobywać nowe umiejętności i pozyskiwać wiedzę, ale także spędzali czas poświęcony na zabawę i kontakty z rówieśnikami po zajęciach. Do każdego z naszych uczniów podchodzimy indywidualnie i traktujemy podmiotowo, ponieważ dla nas najważniejszy jest „człowiek - mimo, że jeszcze mały.”

W tym celu:

- od tego roku szkolnego zmieniliśmy siedzibę placówki celem podniesienia standardu i zapewnienia jeszcze większego komfortu pracy i nauki uczniów (Campus Argonaut);

- zapewniamy uczniom możliwość korzystania ze wszystkich pracowni wewnątrz budynku, ale także z kolorowego placu zabaw i szkolnego boiska – na zewnątrz;

- każda pracownia posiada swojego patrona (z różnych zakątków Świata – edukacja poprzez doświadczenie, postrzeganie) i jest przeznaczona do konkretnych zajęć, np. językowa, plastyczna, muzyczna, matematyczno-fizyczna, polonistyczna, historyczna, edukacji początkowej, przyrodnicza, itd.;

- każda pracownia jest urządzona w nawiązaniu do patrona (fotografie, obrazy, dekoracje, itp.) i stworzenia namiastki warunków domowych;

- każda pracownia posiada komputer, telewizor i odtwarzacz dvd, a większość z nich także tablice multimedialne – niezbędne do pracy;

- każda pracownia wyposażona jest w niezbędne pomoce dydaktyczne do danego typu zajęć;

- uczniowie kl. O-III szkoły podstawowej w swoich pracowniach posiadają „boxy” na swoje niezbędne pomoce, książki, itp.; natomiast uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej i kl. I-III gimnazjum – posiadają na korytarzu przy swoich pracowniach indywidualne szafki opatrzone szyfrem;

- uczniowie mają do dyspozycji sale do występów „Broadwaya” wyposażoną w sceniczne oświetlenie, nagłośnienie, scenę, itp.;

- uczniowie mają do dyspozycji radiowęzeł i mini studio  nagrań;

- zarówno przed (7.30-8.30), jak i po zajęciach (do zamknięcia szkoły – do godz. 19.00) dzieci mogą korzystać ze świetlicy pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;

- świetlice dostosowane są do wieku dzieci i tak też rozdzielone (klasy O, klasy I, klasy II+III, klasy IV-VI, klasy I-III gimnazjum) – korzystają z nich zarówno młodsi uczniowie, jak i uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych;

- świetlice wyposażone są nie tylko w zabawki, gry i pomoce edukacyjne, ale posiadają także miejsce do wypoczynku (fotele i/lub poduchy, itp.);

- najmłodsi uczniowie (klasy O-III) mają do dyspozycji po dwie pracownie (do nauki i do zabawy/odpoczynku), z których mogą korzystać w ciągu całego dnia pobytu w szkole; pracownie są ze sobą połączone drzwiami – tak, aby uczniowie nie musieli przechodzić do nich przez korytarz;

- korzystanie z toalet dostosowanych do wieku i płci uczniów;

- uczniowie mogą korzystać z bezpiecznego i kolorowego placu zabaw znajdującego się przed budynkiem szkoły (posiada wszelkie niezbędne atesty, pozwolenia, bezpieczną nawierzchnię, itp.);

- uczniowie mogą korzystać z bezpiecznego wielofunkcyjnego szkolnego boiska (bezpieczna nawierzchnia, piłkochwyty, bramki do piłki nożnej, siatka do siatkówki, oświetlenie i nagłośnienie); obecnie zajmujemy się przygotowywaniem budowy własnej hali sportowej dla uczniów;

- zapewniamy bezpieczeństwo uczniom (kamery na zewnątrz budynku; wejście i wyjście ze szkoły przy użyciu kodów indywidualnych dla rodziców; recepcja w szkole; teren ogrodzony; odbieranie dzieci tylko i wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów i/lub osób pisemnie upoważnionych; dyżury międzylekcyjne nauczycieli na każdym piętrze oraz podczas spożywania posiłków; itp.);

- zapewniamy wsparcie psychologa, logopedy i reedukatora dla wszystkich zdiagnozowanych uczniów;

- zapewniamy opiekę medyczną (pielęgniarka w szkole);

- oferujemy rozszerzoną edukację muzyczną, plastyczną i fizyczno-zdrowotną w klasach O-III – zajęcia plastyki, muzyki, informatyki i wychowania fizycznego oraz nauki pływania prowadzą wyspecjalizowani i wykwalifikowani w tym zakresie nauczyciele;

- oferujemy rozszerzoną edukację muzyczną (raz/miesiąc – koncerty artystów Filharmonii Narodowej);

- minimum 1-2/miesiąc – organizujemy wyjścia pozaszkolne (teatr, kino, muzeum, itp.);

- oferujemy dowóz uczniów na wyjścia pozaszkolne szkolnym busem;

- prezentujemy indywidualne podejście do umiejętności i tempa pracy uczniów;

- realizujemy treści ponadprogramowe z każdego przedmiotu;

- oferujemy dodatkowe przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego w ramach zajęć obowiązkowych;

- bierzemy udział i organizujemy konkursy klasowe, szkolne i międzyszkolne oraz bierzemy udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych;

- nauczamy języków obcych zgodnie z rozszerzonym programem nauki (język angielski, niemiecki, hiszpański oraz w ramach kół zainteresowań: francuski, włoski);

- prowadzimy zajęcia ruchowe oraz basenowe na profesjonalnej hali sportowej i basenie w OSiR oddalonym 10minut od placówki  z wykwalifikowanymi nauczycielami wychowania fizycznego i pływania (w trosce o zdrowie dzieci - uczniowie dowożeni są do OSiR-u szkolnym busem pod opieką kadry pedagogicznej);

- prowadzimy profilaktykę zdrowia, zachowań, niebezpieczeństw, itp.  (spotkania i lekcje prowadzone przez pracowników policji, straży miejskiej, straży pożarnej, dietetyka, itp.);

- dajemy uczniom możliwość odrabiania pracy domowej w szkole (w odrębnej sali – innej niż świetlica – pod opieką dodatkowego nauczyciela);

- mamy stały kontakt wychowawców klasy/nauczycieli/szkoły z rodzicami (maile, zebrania, spotkania indywidualne, drzwi otwarte, rozmowy telefoniczne, dziennik elektroniczny, dzienniczek ucznia, tablica ogłoszeń, itp.);

- podążamy za tradycją (kultywowanie tradycji narodowych i świąt, np. akademia z okazji 11-listopada, odwiedzanie grobów zmarłych, jasełka, itp.,), ale i podążamy za nowoczesnością i duchem czasu (walentynki, halloween, itp.);

- posiadamy gimnazjalne klasy wolontariackie współpracujące z fundacją wspierającą potrzebujących, ale też działające według klasowego kalendarza wolontariusza (uświadamianie problemów ludzi w otaczającym świecie, umiejętność organizowania pomocy innym ludziom, udział i organizowanie akcji, itp.);

- bierzemy udział w akcjach społecznych (Góra Grosza, Unicef, Szlachetna Paczka, WOŚP, itp.);

- uczymy na co dzień tolerancji, szacunku, zrozumienia drugiej osoby – społeczność międzynarodowa;

- nikt u nas nie jest anonimowy – kameralność szkoły – przez co łatwo diagnozować ewentualne problemy, pomagać, wspierać i być na bieżąco oraz każdemu odczuć, ze nie jest tu sam zdany na siebie;

- uczymy współpracy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum – różnice wiekowe;

- dokonujemy diagnozy dojrzałości szkolnej przez psychologa – rozmawiamy z rodzicami – czy to już dobry czas na posłanie dziecka do szkoły;

- organizujemy półkolonie letnie i zimowe w szkole pod okiem wykwalifikowanej kadry z ciekawym programem zajęć;

- umożliwiamy wszystkim uczniom chcącym zapisać się do naszej szkoły tzw. dni próbne (adaptacyjne);

- posiadamy różnorodność kół zainteresowań – od ruchowych poprzez humanistyczne/ścisłe do artystycznych;

- posiadamy bibliotekę i czytelnię zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak i rodziców (w księgozbiorze, m.in. wszystkie lektury omawiane w klasach – nie ma konieczności zakupu przez rodziców, a także literatura obcojęzyczna, itp.);

- angażujemy rodziców w życie szkoły – integracja (akcje społeczne, wydarzenia szkolne, dekorowanie pracowni, itp.);

- organizujemy uroczystości szkolne (jasełka, dzień babci i dziadka, dzień rodziny, 11listopada, 3 maja, śniadanie wielkanocne, dzień papieski, itp.);

- bierzemy udział w akcjach skierowanych do dzieci (owoce w szkole, szklanka mleka);

- edukujemy dzieci z opiniami i orzeczeniami PPP, np. potrzeba nauczania indywidualnego w szkole (nauczyciel nauczania indywidulanego), dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zespół Aspergera (nauczyciel wspierający), itp.;

- umożliwiamy uczniom spożywanie ciepłych posiłków (obiad) z uwzględnieniem diet zdrowotnych, wyznaniowych, itp. w odrębnym pomieszczeniu stołówki;

- dekorujemy szkołę stwarzając nastrój i miłą atmosferę zgodnie z aktualnymi świętami;

Jesteśmy dla dzieci i chcemy edukować wszystkie dzieci - nie tylko te, które mają średnią 6,00 i są laureatami wszystkich olimpiad.

Chcemy, aby każdy nasz uczeń znalazł swoją drogę i dążył do zdobycia wyznaczonego celu. Wspieramy rozwój dzieci – nie wyręczamy jednak w tym rodziców.

Uczymy jak być sobą, ale nie skupionym tylko na sobie, ale na również na wszystkich wokół.

Uczymy nasze dzieci jak być wrażliwym i społecznym Polakiem, otwartym i tolerancyjnym Europejczykiem  oraz wykształconym i ambitnym obywatelem Świata. 


Wtecz Do góry