AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu


Krótki rys ogólnych wiadomości o Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu  istnieje od 1919 r.

Początkowo była to męska szkoła, powstała w Skarżysku-Kamiennej jako Średnia Techniczna Szkoła Kolejowa.  W 1921 r. została przeniesiona do Radomia. Od 1938 r. nosiła nazwę Państwowe Szkoły Przemysłowe w Radomiu. W czasie wojny szkoła była miejscem schronienia dla ludzi podziemia. 

Po okupacji w szkole podjęło naukę ponad 1200 uczniów.

W 1951 r. na skutek reorganizacji szkolnictwa zawodowego w Polsce, wyodrębniono Technikum Drogowe i Budowlane. Od 15 grudnia 1968 r. szkoła o nazwie Zespół Szkół Budowlanych mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 7.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Budowlanych jest ściśle powiązane z  potrzebami rynku pracy i oparte na wdrażaniu nowoczesnych technologii budowlanych. Kadrę dydaktyczną stanowi  ponad stuosobowy zespół nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Obecnie w szkole uczy się ok. 1200 uczniów w technikum, zasadniczej szkole zawodowej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

W ofercie kształcenia proponujemy gimnazjalistom następujące zawody: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik geodeta, technik ochrony środowiska, technik urządzeń sanitarnych oraz bardzo pożądane na rynku pracy zawody robotnicze: cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, betoniarz-zbrojarz.

Wśród zawodów technikalnych, gimnazjaliści wybierają najczęściej zawód technika budownictwa, a ostatnio, najbardziej poszukiwany i atrakcyjny - technik geodeta.

W zasadniczej szkole zawodowej największą grupę uczniów stanowią monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Jesteśmy zawsze gotowi do przygotowania oferty kształcenia zgodnej z potrzebami pracodawców.

Za współpracę z pracodawcami w zakresie praktyk i egzaminów zawodowych, szkoła zdobyła w ubiegłym roku I miejsce w kraju w konkursie "Szkoła dla rynku pracy".

Nasza współpraca z Izbą Małej Przedsiębiorczości w Radomiu, umożliwiła uczniom  zdobycie dodatkowych kwalifikacji i dyplomów czeladniczych w dodatkowych zawodach robotniczych.

Mamy też osiągnięcia w turnieju "Złota Kielnia", Olimpiadzie Geodezyjnej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

Również wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych są dla nas powodem do zadowolenia. W wielu zawodach możemy się okazać niemal stuprocentową zdawalnością. Znaczącym wsparciem dla uczniów w pokonywaniu trudności w nauce, były zajęcia dodatkowe prowadzone w szkole w ramach projektów unijnych m. in. "Zostań fachowcem", "Dobry zawód, lepsza przyszłość", "Prosta sprawa - kwalifikacje, to podstawa"

Oferujemy też uczniom staże i wymianę międzynarodową w ramach projektów unijnych z naszymi partnerami z Niemiec.

Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozazawodowych. Uczniowie uczestniczą w akcjach na rzecz krwiodawstwa, dawców szpiku, pomocy mieszkańcom Osiedla Planty w Radomiu. Odnoszą też sukcesy na polu artystycznym w konkursach piosenki, fotografii i wiedzy o regionie.

Niewątpliwe powodem do dumy jest baza sportowa szkoły, z której korzysta działająca przy ZSB Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zapasach. Zapaśnicy osiągają sukcesy na arenach krajowych i zagranicznych dzięki wsparciu trenerów - mistrzów olimpijskich.

Zespół Szkół Budowlanych jest szkołą nowoczesną, przyjazną uczniom, umożliwiającą wszechstronny rozwój.


Wtecz Do góry