AKTUALNOŚCI / ARTYKUŁY

Szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola TE Viza


Nowe standardy edukacji

Towarzystwo Edukacyjne Vizja to instytucja oświatowa, wywodząca się ze środowiska akademickiego. Tworzy sieć nowoczesnych szkół oraz przedszkoli spełniających najwyższe standardy edukacyjne oraz organizacyjne. Ideą Towarzystwa jest zapewnienie spójnej ścieżki edukacyjnej zaczynającej się już w przedszkolu a kończącej na etapie studiów wyższych i kształcenia podyplomowego. Obecnie TE Vizja prowadzi gimnazja, szkoły podstawowe oraz przedszkola w Warszawie oraz w Gdańsku. Dwie nowe szkoły powstają na warszawskiej Ochocie oraz w Sochaczewie. Pod egidą Towarzystwa funkcjonują także dwie uczelnie wyższe – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych.

Doświadczona i profesjonalna kadra

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy Towarzystwa Edukacyjnego Vizja legitymują się wykształceniem kierunkowym, często poszerzonym o dodatkowe wykształcenie specjalistyczne. Wyróżniają się prawdziwą edukacyjną pasją, pełnym zaangażowaniem w pracy i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Pomagają swoim podopiecznym w rozwoju intelektualnym, sprawnościowym i moralnym, unikając jednocześnie nudy i rutyny, pracując nieszablonowo i wykorzystując indywidualne cechy osobowości dzieci oraz ich spontaniczną aktywność podczas lekcji.

Rozszerzony program nauczania

Program nauczania realizowany w szkołach i gimnazjach TE Vizja jest znacznie rozszerzony w stosunku do podstawy programowej MEN. W pierwszym etapie edukacyjnym jest to 640 godzin w drugim etapie 750 a w trzecim aż 860 dodatkowych godzin przeznaczonych na zajęcia edukacyjne i rozwojowe. 

Dwa języki obce i certyfikaty Cambridge

W szkole podstawowej i gimnazjum dzieci uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych - język angielski w wymiarze 5 godz. tyg. oraz drugi język do wyboru, w wymiarze 3 godz. tygodniowo. TE Vizja współpracuje w zakresie nauczania języków obcych z Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Language Assessment, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Dzięki temu oferujemy możliwość zdawania egzaminów na terenie naszych placówek i zdobycia uznanego w wielu krajach certyfikatu Cambridge Young Learners English Tests.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego

Zależy nam na tym, by nasi podopieczni odkrywali swoje talenty i zainteresowania. Dlatego w ramach czesnego oferujemy szeroki pakiet zajęć dodatkowych zarówno w ramach aktywnych zajęć świetlicowych, jak również różnych kół zainteresowań i warsztatów oraz zajęć sportowych. W opłatę czesnego wliczona jest także organizacja wycieczek dalekich i bliskich, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty rodzinne takie jak np. „Fabryka Świętego Mikołaja”.

Dobra komunikacja z rodzicami

Niezwykle istotny jest dla nas także dobry kontakt z rodzicami. Nasi wychowawcy są do dyspozycji rodziców, w czasie cotygodniowych dyżurów, informując o wszystkich zaobserwowanych ważnych sprawach, związanych z dzieckiem. Regularnie organizowane są także dni otwarte, podczas których można spotkać się z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Udostępniamy także rodzicom system elektronicznej komunikacji „Extranet”, dzięki któremu możliwy jest szybki dostęp do ważnych informacji takich jak: wiadomości od nauczycieli, oceny dziecka, fotoreportaże a także plany i harmonogramy zajęć. Dostęp do systemu jest możliwy z każdego urządzania posiadającego podłączenie do Internetu.

Wysoka jakość i konkurencyjne ceny

Szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola TE Viza wyznaczają nowe standardy jakości edukacji, przy zachowaniu konkurencyjnych opłat czesnego. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w trakcie dni otwartych, podczas których dyrekcja oraz nauczyciele zaprezentują Państwu naszą wizję edukacyjną, przedstawią sposób organizacji szkoły oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. Podczas dni otwartych można będzie także skorzystać z atrakcyjnych zniżek przygotowanych specjalnie dla uczestników. Terminy dni otwartych podane są na stronie www.tevizja.pl


Wtecz Do góry