Kapituła

Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej jest organem dokonującym selekcji firm do nominacji, jak również organem finalnie decydującym o wyborze Laureatów.

W zależności od specyfikacji Konkursu, Kapitułę stanowią: przedstawiciele największych firm w Polsce, mediów, agencji Public Relations, niezależnych specjalistów branżowych w tym osoby, które na co dzień zajmują się budową marek i ich zarządzaniem, oraz Laureaci poprzednich edycji Konkursu.

Pieczę nad obradami Kapituły sprawuje Dyrektor Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej Pan Marcin Mieczysław Andrzejewski.

Marcin Andrzejewski - Dyrektor Kapituły


"Otrzymanie Certyfikatu to znacznie więcej niż potwierdzenie spełniania najwyższych standardów. To skuteczne narzędzie marketingowe i kapitał który procentuje przez lata."
Marcin M. Andrzejewski
Dyrektor Programowy
Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej

Informacje dotyczące kryteriów oraz narzędzi za pośrednictwem których Kapituła dokonuje weryfikacji Uczestników - zawarte są w Regulaminie. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Konkursu.


Wtecz Do góry